Påminnelse om Föreningsforum #3

Här kommer en påminnelse om SWE3:s Föreningsforum #3 2022.