Ny valberedning vald

Under gårdagens extra årsmöte valdes en ny valberedning för SWE3.

Det extra årsmötet som hölls den 15 juni beslutade att välja en ordförande och tre ledamöter till valberedningen för en tid av två år och lämnade det öppet för valberedningen att adjungera in ytterligare en person i arbetet.

Till ordförande för valberedningen valdes Rolf Björk och till ledamöter valdes Liselott Andreasson, Jens Carlqvist och Phil Corter.

På årsmötet antogs även en proposition från förbundsstyrelsen om att ändra paragraf 2.6 om valbarhet i stadgarna. Skrivningen i stadgarna under 2.6§ – Valbarhet ändras till: ”Valbar enligt punkterna 17 – 18 samt 21 – 22 är person som är mantalsskriven i Sverige. För att vara valbar till punkterna 17 och 18 krävs även att personen är nominerade till valberedningen senast 14 dagar före mötet. Ledamot av förbundsstyrelsen är inte valbar som revisor eller revisorssuppleant.”

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.