Dispens från hjärnskakningsutbildning

På grund av tekniska problem med att beställa ut nya lösenord från Idrottens utbildningsplattform (IUP) har tävlingsutskottet för amerikansk fotboll beviljat en tidsbegränsad dispens för de tränare som ännu ej genomfört den hjärnskakningsutbildning som annars är obligatorisk för alla tränare i amerikansk fotboll och flaggfotboll.

Dispens från hjärnskakningsutbildning Läs mer..